visar KRÖNTA VÄNNER

Utställningen består av objekt och foton och handlar om vänskap, utvaldhet, yttre och inre skönhet.

Vi vill se den yttre gestalten som en spegling av insidan.

 

Krönta vänner visades första gången på Bäckaskog slott i april 2010 och har sedan visats ett antal gånger runt om i Sverige. Ingen utställning blir den andra lik. Varje objekt är ett eget konstverk som kan användas på olika vis: bäras som ett smycke till fest, ses som en skulptur, eller varför inte hänga på en spik där man minst anar det. Kronorna är laddade med mystik och kraft som ger bäraren/ägaren glädje och styrka.

1grön AKiron sagarosa indiankrona

Korona

Utställning hos Vigrum KonstForm 25 aug. – 24 sept. 2011

Foto: Agneta Oledal, all rights reserved