Textila bilder I

Spricksten_8598 Sten_8591 Myrstack_8594 Mutta_8626

Textila konstverk i broderi och collageteknik

Tillbaka